АКТУАЛНО

На вниманието на студентите - участващи в Eвропейския проект
“ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ ПСИХОЛОЗИ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ"

На 20.04.2010г. (вторник), в  каб.200 от 12.00 часа,
ще се състои обща среща на всички участници в проекта, на която ще се раздават тестовете за работа. Присъствието е задължително. 
Моля, предайте информацията на всички колеги в проекта.

-----------------------------------------------------------------------------

На 29.03.2010 г. (понеделник)  от  9.00 часа
в ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров” ще се проведе среща с Директора на гимназията и ръководителите на проекта “Практически занимания в реална среда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници”.

З А П О В Я Д А Й Т Е !!!

-----------------------------------------------------------------------------

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТКРИТИ УРОЦИ БЕСЕДИ В ГХП „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” – ПЛОВДИВ ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ

СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

ВИДОВЕ ЗАВИСИМОСТИ

СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048