ГАЛЕРИЯ

02.03.2010 г. 9.30ч. Гимназия с хуманитарен профил “Св.Св. Кирил и Методий“ – Пловдив, Актова зала. Представяне на ГХП “Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” пред студенти от специалност „Психология” III и IV-ти курс.

 • ВИЖ ТУК
 •  

  09.03.2010 г. 11.30ч. Гимназия с хуманитарен профил “Св.Св. Кирил и Методий“ – Пловдив, Актова зала. Работна среща - дискусия: Подготовка и уточнения на презентациите (открит урок-беседа). Разпределяне на студентите от 3-ти и 4-ти курс по тематични групи.

 • ВИЖ ТУК
 •  

  Представяне на тема - "Социална компетентност", в Актова зала на Гимназия с хуманитарен профил “Св.Св. Кирил и Методий“ – Пловдив от 30.03.2010г.

 • ВИЖ ТУК
 •  

  ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
  BG051PO001-3.3.03-0048